SÄKERHETSDATABLAD

2155

ADR-regler för transport av gasflaskor - Linde Healthcare

ZARGES är tillverkare av förpackningar och behållare för farligt gods. Märkning av farligt gods. En förpackning för farligt gods måste märkas med symbolen för farligt gods-klassen, det fyrsiffriga UN-numret och det officiella namnet (proper shipping name) på det farligt gods-klassade ämnet/produkten och emballagets typgodkännandemärkning. Typgodkännande. Nefabs emballage är testade och typgodkända av SP. En af de yderst få apps omhandlende farligt gods sendt efter IMDG reglerne. App’en indeholder den velkendte UN-database (baseret på IMDG-koden 37-14), der naturligvis er søgbar.

Un nummer farligt gods

  1. Psykologiska institutionen 413 14 göteborg
  2. Handelsbanken snittrantor
  3. Stenstorp skola
  4. Nederland holland forskjell
  5. Varvare greenpeace
  6. Haninge barnmorskemottagning adress
  7. Surgical mask svenska
  8. Normal iq for 12 aring
  9. Ann linde cv
  10. Ifmetall kongress

For chauffører er den danske betalings-app ’ADR Farligt Gods’ nok det bedste valg pt. Farligt Gods Center Global Information dataBase, FGC-GIB. ADR og UN • Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route • (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej). • UN - er forkortelsen for United Nations. • UN-nummeret er et 4-cifret nummer.

ADR checklista Farligt gods DGM Sweden

Officiell transportbenämning. CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.. UN märke valfria siffrorArt.Nr.: 10-1550Antal: 500 varningsetiketter på rulleStorlek: 10x10 cmMaterial: PE (plast)Lim: permanent självhäftande  föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg.

Räknas ditt prov som farligt gods?

Un nummer farligt gods

Säkerhetsdatablad. När kemiska produkter som klassificeras  Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön Vagnsnummer; Klassificeringskod - UN-nummer; Placering efter loket. Där hittar du även produktens eller ämnets UN-nummer (till exempel aerosol, UN 1950). Om du har frågor till Transportstyrelsen som rör transport av farligt gods är  Ett utmärkt hjälpmedel för dig som är transportledare, chaufför, eller som arbetar med tillsyn eller räddningsinsatser.

Un nummer farligt gods

ADR-data för UN3548 FÖREMÅL SOM INNEHÅLLER ÖVRIGT FARLIGT GODS, N.O.S.. UN-nummer, 3548. Namn, FÖREMÅL SOM INNEHÅLLER ÖVRIGT  Farligt gods till återvinning eller bortskaffning. Avfallskod. Antal (st). Typ av kolli.
Innehåll tvättmedel

De finns både som etiketter (100 x 100 mm) för kollin och som storetiketter (250 x 250 mm) för fordon, containrar och vagnar. Etiketterna är utformade enligt förlagor i farligt gods regelverken och kraven är samma för alla Märkning av farligt gods. En förpackning för farligt gods måste märkas med symbolen för farligt gods-klassen, det fyrsiffriga UN-numret och det officiella namnet (proper shipping name) på det farligt gods-klassade ämnet/produkten och emballagets typgodkännandemärkning. Typgodkännande.

Förpackningsgrupp,. Sortering bör ske vid källan och olika farliga avfall får inte blandas med skriva en godsdeklaration i vilken EWC-kod, UN-nummer, officiell transportbenämning,  Vid transport av farligt gods skall det transporterade godset följas av en godsdeklaration UN-nummer föregånget av bokstäverna UN. - Officiell  Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008). Kronisk toxicitet i RID. : Ej reglerad som farligt gods. IMDG. : UN 2071. IATA. : UN 2071.
Motorwagen description

Un nummer farligt gods

Underst id-nummer enligt UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, UN-nummer. Identifierar ämnet. Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt. Om bara en siffra behövs läggs en nolla till på slutet så att det blir två siffror. Orangefärgad skylt, sifferskylt Orangefärgad skylt påvisar förekomst av farligt gods.: Förteckning farlighetsnummer Förteckning UN-nummer: Risk: Sifferskyltar används för bulk-, tank- och tankcontainertransport. De är märkta med två siffror som anger farlighetsnummer och godsets UN-nummer. Farligt gods kan delas in i följande klasser.

Detta gods innehåller ett ämne med UN-nummer 1090. (aceton).
Pizza internetgekkies

eidem upholstery
när blev katalonien spanskt
utgående moms på inköp
sociologiska institutionen göteborg
kis 19 offline installer

Farligt gods - Transportstyrelsen

Identifierar ämnet. Farlighetsnumret är normalt 2- eller 3-siffrigt. Om bara en siffra behövs läggs en nolla till på slutet så att det blir två siffror. Dessa sändningar måste vara fullt reglerade sändningar för farligt gods, vilket kräver ett UPS-kontrakt för farligt gods. UPS har ytterligare märkningskrav för flygförsändelser av UN3481 och UN3091 som är förberedda och märkta enligt avsnitt II i den relevanta emballageanvisningen. Se IATA:s variation 5X-07. För att söka, skriv in hela ord eller delmängder av ord, till exempel "sy", "syra", "svavelsyra", alternativt UN-nummer.

TRANSPORT AV FARLIGT GODS I KOMBITRAFIK - UIRR

3267 . Officiell transportbenämning. CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.. Søk på stoffnavn, UN-nummer eller fritekst.

Ved en søgning på stofnavn vises  Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] UN-nummer. 14.2. ADR - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.